Gecombineerde leefstijlinterventie

Het verbeteren van gezondheid en het verlagen van gewicht gaat niet altijd even makkelijk, soms is begeleiding nodig. Op deze pagina leest u in het kort wat de gecombineerde leefstijlinterventie is en hoe u in aanmerking komt voor de gecombineerde leefstijlinterventie.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?
De leefstijlinterventie, die sinds 2019 onder voorwaarden vergoed wordt door de basisverzekering, is ontwikkeld voor volwassenen die aan een gezonde leefstijl, gezond eetpatroon, een duurzame gedragsverandering en uiteindelijk een gezonder gewicht willen werken.

Binnen de gecombineerde leefstijlinterventie worden deelnemers geadviseerd over en begeleid bij:

  • het leren van gezonde eetgewoontes en gezonde voeding;
  • het in het dagelijks leven toepassen van gezond bewegen volgens de richtlijnen Gezond Bewegen;
  • het tot stand brengen van gedragsveranderingen die nodig zijn voor het realiseren en behouden van een gezonde leefstijl.

Criteria deelname
Aan het deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie zitten een aantal criteria, deze luiden als volgt:

  • u bent volwassen.
  • u heeft een BMI van > 25 kg/m2.

of:

  • u bent volwassen.
  • er is een aanwezigheid van een van de risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ), Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of aanwezigheid van slaapapneu of artrose.

Deelname is enkel mogelijk op doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist.

Kijk voor meer informatie op de site van het RIVM.